Informace o zpracování osobních údajů

Naše kontaktní informace

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Důvod a účel zpracování osobních údajů

Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány

Předávání osobních údajů třetím stranám

Zabezpečení vašich osobních údajů

Vaše práva

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na těchto webových stránkách poskytujete své osobní údaje. Tyto údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Jedná se o tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, email. Tyto údaje zpracováváme za účelem odpovědi na Váš dotaz.

Získané osobní údaje budou použity pouze pro vlastní poptřebu k zodpovězení dotazu z tohoto formuláře. Osobní údaje zákazníka nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty třetím osobám.

Při objednání našich služeb jsou osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu nutnou k plnění objednaných služeb a dobu danou zákonem pro uchovávání dokumentů, dobu kdy smluvní vztah trvá, nebo se předpokládá jeho vznik, či pokračování.

Zákazník má právo k přístupu ke svým osobním údajům a právo požadovat jejich opravu, či odstranění. Může tak učinit emailem zaslaným z emailové adresy, ke které tyto osobní údaje patří (uvedl jej v kontatkním formuláři)

Více informací o ochraně osobních údajů

Centrální registr dlužníků České republiky