Profil společnosti

ZAJIŠŤUJEME

Odborné poradenství a služby v oboru ostrahy, detektivních činností a prevence kriminality.
Provedeme nezávislou analýzu bezpečnostních rizik, ekonomické a provozní efektivity již poskytovaných služeb.
Zajistíme profesionální kontrolu výkonu činnosti bezpečnostních a hlídacích agentur včetně připravovaných projektů.

Společnost je členem České hospodářské komory a České komory detektivních služeb. Máme odborné zkoušky a jsme certifikovaní jako bezpečnostní manažer a detektiv inspektor. Vlastníme odbornou způsobilost jako pojišťovací zprostředkovatel s osvědčením ČNB.

Dále nabízíme

Správcovství budov a areálů, zprostředkování služeb a nezávislé finanční poradenství.

Napište nám

Zpracování osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na těchto webových stránkách poskytujete své osobní údaje. Tyto údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Jedná se o tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, email. Tyto údaje zpracováváme za účelem odpovědi na Váš dotaz.

Získané osobní údaje budou použity pouze pro vlastní poptřebu k zodpovězení dotazu z tohoto formuláře. Osobní údaje zákazníka nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty třetím osobám.

Při objednání našich služeb jsou osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu nutnou k plnění objednaných služeb a dobu danou zákonem pro uchovávání dokumentů, dobu kdy smluvní vztah trvá, nebo se předpokládá jeho vznik, či pokračování.

Zákazník má právo k přístupu ke svým osobním údajům a právo požadovat jejich opravu, či odstranění. Může tak učinit emailem zaslaným z emailové adresy, ke které tyto osobní údaje patří (uvedl jej v kontatkním formuláři)

Více informací o ochraně osobních údajů

Centrální registr dlužníků České republiky